Wymiany, zwroty, reklamacje

WYMIANY

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

W momencie nieodpowiednio dobranego rozmiaru, umożliwiamy wymianę towaru na inny rozmiar lub model. Zakupiony towar można wymienić w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Aby wymienić towar należy odesłać go wraz z wypełnionym formularzem wymiany oraz dowodem zakupu na adres:

TRIM
ul. Ludźmierska 29
34-400 Nowy Targ

Jeśli nie mają Państwo możliwości wydruku można dołączyć odręcznie wypisany formularz podając w nim: swój login ze sklepu i numer zamówienia imię, nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego pełny adres do wysyłki zwrotnej model, rozmiar oraz kolor towaru na wymianę

TOWAR NALEŻY STARANNIE ZAPAKOWAĆ ABY UCHRONIĆ GO PRZED USZKODZENIEM W TRAKCIE TRANSPORTU

W przypadku wymiany koszty przesyłki w obie strony pokrywa kupujący. Koszty przesyłki do kupującego to 15zł, koszt ten uregulowany zostanie pobraniem. Wysyłka towaru do klienta odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Ewentualna dopłata do wymienianej odzieży zostanie doliczona do kosztów wysyłki. Uwaga! Wymianie podlegają wyłącznie towary fabrycznie nowe i nieużywane. Uprzejmie informujemy, że wymiana jest możliwa jeśli posiadamy wybrany przez klienta towar (model, kolor, rozmiar) dostępny w magazynie. Wymiana trwa do 14 dni od daty otrzymania przez nas przesyłki. Informujemy, że nie przyjmujemy paczek za pobraniem. Uwaga! Opcja wymiany jest niezależna i nie ogranicza w żaden sposób ustawowego prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy. Jeśli będą jakiekolwiek problemy, po odbiorze przesyłki skontaktujemy się z Państwem mailowo lub telefonicznie.

REKLAMACJE

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

1.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lemode.pl lub też pisemnie na adres: TRIM , ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres. Informujemy, że nie przyjmujemy paczek za pobraniem.

1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.

1.4. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:

2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lemode.pl lub też pisemnie na adres: TRIM, ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ.

2.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysyłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lemode.pl lub też pisemnie na adres: TRIM, ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ.

1.1. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

1.2. Usługodawca/Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego. Informujemy, że nie przyjmujemy paczek za pobraniem.

1.3. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

1.4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

Świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 1. oraz 1.3 Dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym. Świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu. Dostarczania prasy. Usług w zakresie gier hazardowych.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel